اتمام نصب کتیبه های قرآنی ایوان طلای حرم مطهر حضرت عباس (علیه السلام) و آغاز مرحله بعدی

مسئول بخش پروژه های مهندسی آستان مطهر عباسی از اتمام یکی از فازهای پروژه طلاکاری ایوان طلای حرم مطهر حضرت عباس (علیه السلام) خبر داد.

ضیاء مجید الصائغ ضمن اعلام این خبر گفت: کتیبه های قرآنی در ایوان طلا به صورت کامل نصب شده اند و اکنون کار بر روی اجزای دیگر ایوان آغاز شده است.

وی افزود: نصب کتیبه های قرآنی از مراحل مهم این پروژه است که پرسنل این بخش تلاشهای زیادی را برای به اتمام رساندن این فاز و فازهای دیگر این طرح کشیده اند.

لازم به ذکر است؛ کتیبه های قرآنی شامل سه متن قرآنی در سه ضلع این ایوان است تا زائر بتواند به شکل کامل این متن را بخواند.

- نوع خط استفاده شده در کتیبه (ثلث) است که با طلای 24 عیار و در سه شکل و با سایز 3.6 سانتی متر نگاشته شده است و این مهم را خطاط معروف عراقی استاد فراس عباس به عهده گرفت.

- ضلع راست در مساحت (351 × 80 سانتی متر) است که سوره اخلاص در آن نگاشته شده است.

- ضلع وسط در مساحت (700 × 80 سانتی متر) است که آیه 177 سوره بقره در آن نگاشته شده است.

- ضلع چپ در مساحت (349 ×80 سانتی متر) است که سوره الکوثر زینت بخش آن است.

- مجموع طول هر سه ضلع 80 × 14 متر است.

- کاشیهای کتیبه با طلای خالص معرق کاری و سپس مینا کاری شده است.

پیوست ها