پایان آیینه کاری دیوارهای داخلی حرم مطهرحضرت ابوالفضل عباس (ع)

پرسنل واحد هنرهای اسلامی وآیینه کاری ، وابسته به بخش تعمیرات مهندسی در آستان مطهر عباسی کار آیینه کاری و زیباسازی دیوارها و سقفهای داخلی حرم حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) را تکمیل کردند. حسن سعید مهدی، مسئول واحد هنرهای اسلامی وآیینه کاری در این خصوص گفت: ابتدا آیینه های قدیمی از دیوارهای داخلی حرم برداشته شد و دیوارهای ترک برداشته تعمیر گردید و گچ کاری انجام شد و بافتهای گچی فیبری با قطر 1.5 سانتیمتر نصب شد و محل نگهداری آیینه ها نیز محکم شد و سپس شکلهای هندسی کشیده شده و طراحیهایی از مکانهای آیینه های قدیمی صورت گرفت و آیینه های جدید جایگزین آیینه های آسیب دیده قدیمی شد. وی ادامه داد: تلاشهای کادر واحد هنرهای اسلامی ارزنده است، زیرا فعالیتهایشان با دقت و دشواری بسیاری صورت می گیرد. حسن سعید مهدی عنوان داشت: طراحیها و تعمیرات فنی و مهندسی با دستان متخصص و ماهر عراقیها انجام می شود و این اقدامات به صورت مداوم بدون هیچ مانعی در مسیر حرکت زائران صورت می پذیرد.

پیوست ها