نحوه سواد آموزی نابینایان توسط آستان قدس حسینی+ فیلم

موسسه حمایت از نابینایان و کم بینایان «نور  الامام الحسین علیه السلام» وابسته به آستان قدس حسینی جشن فارغ التحصیلی گروه جدیدی از معلمان زبان بریل را برگزار کرد. شرکت کنندگان در این دوره آموزشهای فشرده ای را در  زمینه یادگیری زبان بریل، کار با کامپیوتر سخنگو و شیوه های آموزش نابینایان فرا گرفتند. طبق اعلام مدیریت موسسه، این اولین دوره نبوده و پیشتر نیز دوره های مشابهی برای آماده سازی اساتید زبان بریل در استانهای واسط، میسان، دیالی، ذی قار، بصره و مثنی برگزار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش زیر آمده است: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e_8lkFahLAc

پیوست ها