آماده سازی سرداب الرأس الشریف برای استقبال از زائران در اربعین حسینی

آستان قدس حسینی از آغاز اقدامات لازم برای آماده سازی سرداب الراس الشریف به منظور پذیرش زائران در ایام اربعین حسینی خبر داد. سلام سعدون، مهندس ناظر پروژه، در گفتگو با سایت رسمی آستان اظهار داشت: بعد از تکمیل مراحل احداث سرداب، عملیات نصب پله های برقی جدید جهت تسهیل ورود و خروج زائران به سرداب داخل صحن شریف حسینی صورت گرفته است. وی افزود: طی ده روز پله های برقی به شکل کامل نصب خواهد شد و برای استفاده زائران آماده می شود. سعدون تصریح کرد: این پله ها به شکل مدرن ساخته شده و دارای ویژگی های خاص و متمایزی هستند. آستان قدس حسینی پیشتر از تکمیل  مراحل ساخت این سرداب پیش از عاشورا خبر داده بود.

پیوست ها