اختصاص بیش از 240 میلیون دینار توسط آستان مطهر حسینی برای حل بحران برق در کربلای معلی

واحد برق آستان مطهر حسینی مجموع مبالغ هزینه شده توسط این آستان برای طرح انتقال و راه اندازی خط انتقال برق از نیروگاه الخیرات به مرکز شهر کربلاء را اعلام کرد. کرار السعدی، مسئول واحد برق، اعلام کرد: مجموع مبالغی که آستان مطهر حسینی برای این طرح اختصاص داده است از دویست و چهل میلیون دینار عراق بیشتر است که این هزینه ها برای سازه های بتنی و حقوق نیروهای کار و تجهیزات صرف شده است. السعدی ادامه داد: این پروژه شامل شصت و چهار دکل برق در مسافت سی و پنج کیلومتری از مرکز شهر کربلاء می شود و کار پنجاه و شش برج پایان یافته است و کار هشت دکل برق نیز به دلیل درخواست کشاورزان برای دریافت غرامت به دلیل اراضی که این  دکل برق از آنها عبور کرده است، متوقف شده است و مبلغ کلی این پروژه 420 میلیون دینار می شود. کار این پروژه در ماه مه سال جاری توسط پرسنل مهندسی و فنی در آستانهای حسینی و عباسی آغاز شد. این پروژه راه حلی برای بحران برق در شهر کربلا است که با هماهنگی و همکاری با وزارت برق انجام می شود.

پیوست ها