اهتزاز پرچمهای حضرت سیدالشهدا و حضرت عباس (علیهما السلام) بر فراز گنبد های حرمین مطهر

.

پیوست ها