پژوهشی پیرامون حضرت زهرا (سلام الله علیها) در نهج البلاغه

موسسه علوم نهج البلاغه، پژوهش علمی تازه ای را در مورد شخصیت حضرت زهرا (علیها السلام) و رویدادهایی که در طول زندگیشان در راه اسلام با آن مواجه شدند ارائه کرد.رئیس موسسه نهج البلاغه در گفتگو با سایت آستان قدس حسینی گفت: این پژوهش از پنج جلد تشکیل شده است که شامل بررسی کلام حضرت امیرالمومنین امام علی (علیه السّلام) در نهج البلاغه پیرامون حضرت فاطمه (علیها السلام) است. این پژوهش متن شریف را بر اساس رویکرد تحلیلی به شکل نوین علمی مورد بررسی قرار داده است.نبيل الحسنی افزود: در گردآوری واژگان متن شریف از توانش کلمات، خواه در آنچه مقصود گوینده یا برداشت مخاطب در نزد شنونده یا خواننده باشد تمرکز شده است.الحسنی تصریح کرد: این پژوهش در قالب معیارهای معنای مقصود گوینده و معنای دریافت شده مخاطب در حوزه زبان و فلسفه آن انجام شده تا حقایق بیانی جدید و شگرفی را دسترس اندیشمندان و محققان قرار دهد.وی گفت: این امر مستلزم رجوع به حوزه های معرفتی بسیاری در حوزه های زبان، تاریخ، اندیشه، تفسیر، فلسفه، جامعه و دیگر معارف است تا پژوهشگر کشف کند که امام علی (علیه السلام) در یک واژه که از قدرت کاملی برخوردار است حقایق و معارفی را گنجانده که پژوهشگر را متعجب و بیدرنگ با کلام مانوس می کند.

پیوست ها