عرض ارادت و احترام نمایندگان عتبات مقدس جهان اسلام به حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) در صحن علوی

.

پیوست ها