تلاشهای پیوسته پرسنل شبکه ماهواره ای کربلا در پوشش فعالیتهای هفته فرهنگی آستان قدس حسینی در شهر اهواز