روز سوم هفته فرهنگی دو آستان مقدس حسینی و عباسی محفل شعر اهل بیت (علیهم السلام) برگزار گردید