ششمين همايش فرهنگی ميثم تمار (عليه السلام) برگزار شد

ششمین همایش فرهنگی میثم تمار با حضور تعداد زیادی از شخصیتهای دینی، حوزوی، فرهنگی، اساتید دانشگاهها، سیاستمداران و شعرا برگزار گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ این همایش با عنوان "میثم تمار ذخیره کننده علم و اسرا" در بارگاه این صحابی جلیل القدر در شهر کوفه برگزار شد. شیخ خلیفه جوهر تولیت این بارگاه مقدس طی سخنرانی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی بیشتر با شخصیت و اندیشه مثم تمار عنوان نمود و اظهار داشت: این همایش در سالروز شهادت میثم تمار این صحابی بزرگ و عالیقدر که برای رسیدن به پروردگار خود راه شهادت را در پیش گرفت و تمامی هستی خود را در این راه فدا کرد برگزار گردید. وی ادامه داد: مقالات دینی، عقیدتی و اجتماعی زیادی با موضوع (زندگینامه میثم تمار) به این مرقد مطهر ارسال شده که در جلسات صبح و عصر این همایش بررسی می گردد.

پیوست ها