جابجائی شبانه روزی زائران سید الشهداء (علیه السلام)

با نظر به ازدیاد زائران سیدالشهداء (علیه السلام) در ایام اربعین, بخش ماشین آلات و حمل و نقل آستان قدس حسینی تعداد زیادی خودرو و اتوبوس را اجاره و به مجموع خودروها و اتوبوسهای خود افزود. این بخش در طول 24 ساعت شبانه روز زائران را از بیرون شهر تا مرکز شهر و بالعکس جابجا می نماید.

پیوست ها