تقدیر و تجليل از شبکه هایی که زیارت اربعین را بصورت زنده پوشش دادند

هر نهضتی دارای هدف و وظایفی است که برای رساندن پیام آن به تمامی جهان اقدام می نماید. سیره تبلیغی و پیام رسانی حضرت زینب (سلام الله علیها) پس از عاشورا نیز دلیلی بر اهمیت تبلیغات و نقش آن در بیداری وجدان و آشنایی با نهضت حسینی است. و با نظر به اهمیت تبلیغات, آستان قدس حسینی از 19 شبکه ماهواره ای که ایام اربعین را بصورت زنده پوشش دادند تقدیر و تجلیل نمود. خبرنگاران ضمن تشکر از تولیت آستان قدس حسینی مشکلاتی که در هنگام پوشش مراسم اربعین حسینی با آن مواجه شده بودند را بازگو کرده و مسئولین تبلیغاتی این آستان نیز اظهار داشتند که در رفع اینگونه مشکلات هر چه سریعتر اقدام خواهد شد.

پیوست ها