فعالیتهای آستان قدس حسینی در خدمات رسانی به زائران سیدالشهداء (علیه السلام)

آستان قدس حسینی به بركت سیدالشهدا (عليه السلام)، شاهد تحولاتی عظيم و چشمگير در زمينه های گوناگون بوده و در دروان پس از واژگونی نظام صدام (لعنة الله عليه)، در عرصه های مختلف نقشی با اهميت ايفاد نموده و فعاليت های آن، به صورتی توسعه يافته است كه از لحاظ كمی و كيفی، با سالهای قبل از واژگونی نظام, قابل مقايسه نيست. آستان قدس حسینی با پروژه های خود همچون شهرکهای استقبال و اسکان زائران, توسعه حایر حرم, ساخت بیمارستانها و حمل و نقل زائران و دهها پروژه دیگر سعی در ارائه خدمات هر چه بهتر به زائران محترم بارگاه منور حسینی دارد. و اکنون پس از اینکه در سالهای گذشته زائران از کمبود خدمات و کمبود مکانهای مناسب برای اسکان رنج می بردند پروژه هایی همچون شهرک زائرین و توسعه حایر امام حسین (علیه السلام) مکانی مناسب را برای عبادت و استراحت زائران فراهم نمود.

پیوست ها