پیش بینی حضور 16 میلیون زائر حسینی در کربلای معلی

معاون رئیس شورای شهر کربلا پیش بینی کرد که امسال بیش از 16 میلیون زائر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در کربلای معلی حضور خواهند یافت. آقای نصیف جاسم الخطابی اظهار داشت: پیش بینی می شود که امسال با حضور بیش از 16 ميليون زائر در کربلای معلی، بیشترین تعداد زائران طی سالهای گذشته را شاهد باشیم. وی در ادامه افزود: شهر کربلا و هتل های این شهر برای خدمت رسانی به زائران کاملا آماده شده است و پیش بینی می شود که 650 هزار تن از زائران اربعین حسینی از کشورهای عربی و غیر عربی و قاره های مختلف جهان باشند. الخطابی همچنین تصریح کرد: امسال زائران زودتر از سالهای گذشته به منظور گرامیداشت اربعین راهی کربلا شده اند و کاروان های عزاداری از سه هفته پیش به نصب خیمه های عزاداری در این شهر اقدام کرده اند.

پیوست ها