بازدید هیئت باستان شناسان و نمایندگان اداره کل موزه های فرانسه از موزه آستان قدس حسینی

هيئتي متشکل از باستان شناسان و پژوهشگران و نمایندگان اداره کل موزه های فرانسه از موزه آستان قدس حسینی بازدید کردند. بازدید این هیئت از آثار باستانی و موزه های عراق در ابتدا از استانهای ناصریه, بابل و طاق کسری در بغداد شروع شده و سپس این هیئت برای بازدید از موزه به آستان قدس حسینی مشرف شدند. مسئول هیئت تلاشهای انجام شده در موزه آستان قدس حسینی را ارزشمند و ماندگار توصیف کرد و گفت: ما از دیدن این موزه و آثار و اشیاء گرانبهای موجود در آن شگفت زده شدیم. وی افزود: در فرانسه بخشی جداگانه به آثار اسلامی اختصاص داده شده و دانشکده علوم اسلامی نیز موجود است ولی با این حال از دیدن آثار و اشیاء گرانبها و نفیس موجود در این موزه شگفت زده شدیم بویژه این موزه از موقعیت مکانی خاصی برخوردار است که بر اهمیت آن افزوده است . وی در خاتمه از استقبال گرم آستان قدس حسینی و حسن ضیافت تشکر و قدردانی کرد.

پیوست ها