پایان مرحله غربی پروژه توسعه حرم امام حسین (علیه السلام)

بخش پروژه های مهندسی و فنی آستان قدس حسینی, پروژه توسعه حرم مطهر حسینی را در سمت غربی حرم شریف توسط مهندسین و متخصصین عراقی به پایان رسانید. مهندس محمد حسن کاظم مسئول بخش پروژه های مهندسی و فنی حرم امام حسین (علیه السلام) با اعلام این خبر افزود: بخش اول پروژه توسعه حرم مطهر حسینی از درب زینبیه تا درب سدره به انتها رسید. وی افزود: این پروژه شامل 4 طبقه می باشد که مساحت آن 6000 متر مربع و مجهز به تمامی تجهیزات خدماتی خواهد بود. طبقه اول شامل کفشداری ها و بخش امانات و دربهای ورودی برای برادران و خواهران خواهد بود. همچنین این پروژه شامل پله های برقی و آسانسور می باشد که از بهترین مارکهای جهانی خریداری شده و در روزهای آینده این پروژه افتتاح خواهد شد. وی افزود: این بخش از پروژه که 100 درصد به انتها رسیده و برنامه ریزی و اجرای آن توسط مهندسین و پرسنل عراقی بوده جزئی از پروژه توسعه حرم است که در در چهار مرحله در مدت زمان 18 ماه به پایان خواهد رسید.

پیوست ها