شرکت قاریان و حافظان و داوران بین المللی آستان قدس حسینی در چهلمین مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران

بخش دارالقران کریم آستان قدس حسینی از شرکت در چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران خبر داد.کرار الشمری مسئول حوزه رسانه دار...