برگزاری نمایشگاه عکسهای برگزیده مسابقه بین المللی عکس سراج به همت مرکز رسانه قرآنی وابسته به دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی

ترجمه ویدیو :برای دومین سال متوالی مسابقه بین المللی عکس سراج به همت مرکز رسانه قرآنی وابسته به دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی برگزار شد. در این مسا...