تلاش کادر مهمانسرای حرم مطهر حسینی برای پخت و توزیع وعده افطار و افزایش مکانهای پذیرایی از زائران

 محمد ابراهیم حسن معاون مسئول بخش مهمانسرای حرم مطهر حسینیهمانطور که مطلع هستید مهمانسرای حرم مطهر حسینی همه روزه طی ايام سال پذیرای زائران...