ملاقات فرزند مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) از شیخ عبدالمهدی کربلایی در منزل ایشان

 فرزند مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) از متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، در منزل ایشان ملاقات نمودند.یک منبع ن...