مراحل نهایی پروژه توسعه خیابان باب القبله با هدف تسهیل عبور و مرور زائران

  بخش پروژه های فنی مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه روند پروژه توسعه خیابان باب القبله خبر داد.  به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ هشتاد و پنج درصد این پروژه با هدف تسهیل عبور و مرور زائران محترم تاکنون به اتمام رسیده است. مسئول پروژه در گفتگو با سایت رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: پرسنل بخش پروژه های فنی مهندسی آستان قدس حسینی پیوسته برای تکمیل این پروژه تلاش می کنند. بیش از پنج هزار متر مربع به فضای باب القبله افزوده خواهد شد که از باب الراس الشریف تا انتهای خیابان باب القبله ادامه خواهد داشت. یوسف اسعد صالح افزود: این بخش به توسعه خیابان نیز اقدام نموده است و اکنون عرض خیابان باب القبله از پانزده متر به سی و سه متر افزایش یافته است. همچنین مرکزی جهت بازرسی به مساحت صد و هفتاد متر مربع و یک بیمارستان میدانی در خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) احداث شده است. لازم به ذکر است که بخش پروژه های فنی مهندسی آستان قدس حسینی اکنون در حال احداث چند مرکز درمانی ویژه مبتلایان به کرونا است و امید می رود که مراکز احداث شده و در حال احداث در شهرهای کشور عراق به بیست و سه مرکز پزشکی برسد.

پیوست ها