فعالیت چهارصد بانوی مبلّغ در مسیرهای منتهی به کربلای معلی و حرم مطهر امام حسین (علیه السّلام) در ایام زیارت اربعین

همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و با نظر به دستور نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی بیش از چهارصد بانوی مبلّغ در مسیرهای منتهی به حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) مستقر شده اند.

شیخ علی المطیری مسئول واحد تبلیغ دینی بانوان در این خصوص اظهار داشت: چهارصد بانوی مبلّغ در داخل حرم مطهر، برخی از موکبهای خدمت رسانی، حرم حضرت عون، حرم حر بن یزید ریاحی، مسیرهای منتهی به کربلا و زائرسراهای وابسته به آستان قدس حسینی فعالیت می نمایند.

وی افزود: از جمله فعالیتهای بانوان مبلّغ، سخنرانیهایی در مباحث دینی و فقهی و پاسخ به سوالات شرعی می باشد و مبلغان در فعالیتهای خود پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت خواهند نمود.

شیخ علی المطیری افزود: برخی از بانوان مبلّغ در تصحیح قرائت سوره فاتحه و آموزش وضو و رعایت حدود حجاب شرعی فعالیت می نمایند.

لازم به ذکر است که واحد تبلیغ دینی بانوان ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی، برگزاری مسابقاتی با موضوعات دینی در استان کربلا و دیگر استانهای کشور عراق را در برنامه کاری خود قرار داده است.

پیوست ها