همایش حمایت از همزیستی مسالمت آمیز در شهر دیالی

اخبار وتقارير

2018-02-12

312 بازدید

آستان قدس حسینی همایشی برای حمایت از همزیستی مسالمت آمیز در شهر دیالی برگزار کرد.

مرکز تبلیغات و آموزشهای دینی آستان قدس حسینی اولین همایش سالانه با عنوان «همزیستی مسالمت آمیز در استان دیالی» را با حضور نمایندگانی از آستان مطهر حسینی، شیوخ و چهره های برجسته عشایر استان دیالی و جمعی از طوایف مختلف ساکن این استان برگزار کرد.

فاهم الابراهیمی، مسئول مرکز تبلیغات و آموزشهای دینی آستان قدس حسینی در این رابطه اظهار داشت: این همایش با توجه به توصیه های مرجعیت عالی دینی در مورد لزوم تقویت اصول همزیستی مسالمت آمیز میان طوایف مختلف جامعه عراق برگزار شد.

الابراهیمی گفت: این مرکز تصمیم گرفت با توجه به حضور نمایندگانی از اکثر طوایف جامعه عراق در شهرستان خانقین، همایش را در این شهر برگزار کند.

او اضافه کرد: ما در این همایش طبق نظر مرجعیت عالی دینی به شرح راهکارهای تحقق همزیستی مسالمت آمیز میان گروه های مختلف جامعه پرداختیم. دانستن انتظار مرجعیت عالی دینی از ما در مسیر آرام کردن اوضاع، برقراری همزیستی مسالمت آمیز و حفظ اتحاد عراق ضروری است.

 

 

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر