نظارت روزانه نماینده مرجعیت عالی بر روند آمادگیهای بخشهای مختلف حرم مطهر برای زیارت اربعین

گزارشهای تصویری

2020-10-01

123 بازدید

آستان قدس حسینی
 

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر