برگزاری برنامه جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) با وجود بیماری کرونا

.

پیوست ها