برنامه ریزی جهت احداث مراکز تخصصی تشخیص زود هنگام سرطان سینه در سراسر عراق به همت آستان قدس حسینی

نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی از برنامه ریزی آستان قدس حسینی جهت ساخت مراکز تخصصی تشخیص زودهنگام سرطان سینه در سراسر عراق خبر داد. 

شیخ عبدالمهدی کربلایی اظهار داشت: آستان قدس حسینی برنامه هایی را تنظیم نموده است تا مراکز تخصصی تشخیص زودهنگام سرطان سینه با هدف درمان سریع این بیماری، در تمامی عراق احداث گردد. 

ایشان افزودند: این پروژه از طریق بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی طی سه تا پنج سال آینده احداث خواهد شد تا میزان بروز این نوع از تومور سرطانی در عراق کاهش یابد.

متولی شرعی آستان قدس حسینی توضیح دادند: این اقدام در نتیجه افزایش تعداد مبتلایان به سرطان سینه در جهان صورت می گیرد. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان، اهتمام ویژه ای را جهت ارائه بهترین خدمات پزشکی به مبتلایان به سرطان در کشور عراق دارد. در این راستا بیمارستان تخصصی درمان سرطان الثقلین در استان بصره وابسته به آستان قدس حسینی به مدت یک سال خدمات پزشکی و درمانی کاملا رایگان را به مبتلایان ارائه می نماید.

پیوست ها