ایجاد فرصتهای شغلی برای نابینایان و کم بینایان به همت آستان قدس حسینی و انتقال این تجربیات به استانهای دیگر

سخنان نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی:

درست است که خداوند متعال نابینایان را از نعمت بینایی محروم نموده است ولكن خداوند متعال با نعمتهای دیگر همچون هوش و ذکاوت و تواناییهای دیگر، این محرومیت را برای آنان جبران خواهد نمود. این اشخاص استعداد یادگیری و آموزش و طی نمودن مسیر زندگی طبیعی را دارند. بعضی اوقات مشاهده می کنیم که این قشر از جامعه از حقوق خود همچون آموزش و حق اشتغال به کار محروم شده اند، لذا آستان قدس حسینی از طریق واحد حمایت از نابینایان و کم بینایان خود به افتتاح مراکز آموزشی اقدام نمود. اکنون مراحل آموزشی ابتدایی و راهنمایی برای نابینایان فراهم شده است و ان شاء الله تحصیل در مقطع دبیرستان و دانشگاه نیز برای این قشر فراهم خواهد شد. 

همچنین مراکز متعددی وابسته به آستان قدس حسینی در استانهای دیگر عراق نیز فعالیت دارند که قصد داریم ان شاء الله مراکزی را احداث نماییم که دو رکن اساسی و مهم برای نابینایان یعنی آموزش و یادگیری حرفه ای را برای این اشخاص فراهم نماید.

موقعی که آموزش را برای این نابینایان فراهم می نماییم، باید دیگر نیازهای یک زندگی طبیعی را نیز فراهم نماییم تا این اشخاص شغلی داشته باشند و بتوانند آبرومندانه زندگی کنند تا نیازهای خود را فراهم نمایند. ازدواج و تشکیل خانواده نیز از حقوق دیگری این قشر می باشد. از این روی این مرکز به فراهم آوردن نیازهای نابینایان اهتمام جدی دارد.

ان شاء الله آستان قدس حسینی شرایط تحصیل نابينايان پسر و دختر در تمامی مقاطع آموزشی یعنی تا دانشگاه را به وجود خواهد آورد و بعد از دانشگاه هم فرصت کاری نیز برای این اشخاص فراهم خواهد نمود. 

ان شاء الله این تجربیات را به دیگر استانهای عراق منتقل می نماییم.

پیوست ها