ارائه خدمات پزشکی و مساعدتهای انسان دوستانه به بیش از هفت هزار و پانصد درخواست با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دینار توسط آستان قدس حسینی در سال گذشته

آستان قدس حسینی از مساعدت بیش از هفت هزار و پانصد مورد از درخواستهای کمک هزینه های پزشکی و کمکهای بشردوستانه از استانهای مختلف عراق در سال گذشته خبر داد.

احمدرضا الخفاجی، هماهنگ کننده امور بشردوستانه در آستان قدس حسینی در مصاحبه با سایت رسمی آستان اظهار داشت: با دستور مستقیم نماینده مرجعیت و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، مبلغی بالغ بر چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دینار برای بیش از هفت هزار و پانصد درخواست بشردوستانه که با مراجعه حضوری شهروندان هنگام برپایی نماز جماعت در صحن مطهر حسینی یا از طریق شبکه های اجتماعی پذیرفته شده؛ هزینه گردیده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات از طریق موسسات درمانی وابسته به حرم مطهر حسینی ارائه شده است؛ افزود: این آمار همچنین شامل مواردی است که برای درمان به خارج از کشور فرستاده شده اند و کسانی که از خارج از عراق برای درمان در بیمارستانهای حرم مطهر مراجعه کرده اند.

 وی خاطرنشان کرد: بخشهای وابسته به آستان قدس حسینی بر این نکته مهم تاکید دارند که موسساتی منفعت طلب و سودجو نیستند بلکه به همه شهروندان بدون توجه به مذهب، فرقه و منطقه خدمت ارائه می نمایند.

پیوست ها