برگزاری مراسم فارغ التحصیلی پنجاه طلبه از کشورهای مختلف با حضور متولی شرعی آستان قدس حسینی همزمان با عید سعید غدیر خم

همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، واحد مدارس دینی وابسته به بخش امور دینی آستان قدس حسینی مراسم فارغ التحصیلی پنجاه دختر طلبه از کشورهای مختلف جهان...