امضای قرارداد خرید دستگاههای تصفیه آب با سیستم انرژی خورشیدی جهت نصب در تعدادی از استانهای عراق توسط نماینده مرجعیت عالی

مؤسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السّلام) وابسته به دفتر نماینده مرجعیت عالی در کربلای معلی از عقد قرارداد با یک شرکت معتبر برای خرید دستگاههای تصفیه آب با سیستم انرژی خورشیدی خبر داد. دستگاههای تصفیه آب در برخی از استانهای عراق نصب خواهد شد.

دکتر سعدالدین البناء یکی از اعضای هیئت مدیره این موسسه در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السلام) وابسته به دفتر نماینده مرجعیت عالی سید علی حسینی سیستانی در کربلای معلی، قرارداد خرید هفت دستگاه تصفیه آب با سیستم انرژی خورشیدی را با یکی از شرکتهای معتبر منعقد کرد. وی خاطرنشان کرد: در آینده شاهد مراحل بعدی و تجهیز بیشتر این دستگاه ها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دستگاه ها با همکاری مراجع ذیربط اعم از بخش نگهداری و سایر بخشهای حرم مطهر نصب می شود و ظرفیتی بین شش تا نه متر مکعب در ساعت دارد، بیان کرد: دستگاه‌ها ظرف سه ماه آینده می‌رسند.

وی افزود: این ایستگاه‌ها در کربلا و بقیه استانها و روستاهایی که بیشترین نیاز به این ایستگاه‌ها را دارند، طبق بررسیهای انجام ‌شده از جمله در استانهای ذی قار، المثنی نصب خواهند شد.

شایان ذکر است که موسسه خیریه امداد و اسکان حضرت امام رضا (علیه السلام) وابسته به دفتر نماینده مرجعیت عالی سید علی الحسینی سیستانی در کربلای معلی پروژه های مهم بسیاری را در ارائه خدمات انسانی به انجام رسانده است که از آن جمله می توان به ساخت و اداره مدرسه حضرت رقیه (سلام الله علیها) و مدرسه حضرت علی اصغر (علیه السلام) ویژه یتیمان اشاره نمود.

پیوست ها