گزارشی از میزان پیشرفت پروژه ساخت بیمارستان تخصصی درمان امراض سرطانی در بصره توسط آستان قدس حسینی

اداره پروژه های راهبردی در آستان قدس حسینی با اعلام اینکه پروژه ساخت بیمارستان تخصصی درمان امراض سرطانی در بصره به مراحل پایانی رسیده است، تاریخ افتتاح این بیمارستان را اعلام نمود.

مهندس ضیاء رئیس این بخش در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با پیگیریهای نماینده مرجعیت عالی و تلاشهای کادر فنی و مهندسی آستان قدس حسینی روند ساخت پروژه بیمارستان درمان امراض سرطانی بصره پیشرفت قابل توجهی داشته است و روند پروژه مطابق با طرح و جدول زمانی پیش بینی شده در حال انجام است و با برنامه ریزیهای انجام شده این پروژه اوایل سال آینده افتتاح خواهد شد.

این پروژه بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و در چارچوب استانداردهای وزارت بهداشت عراق در حال اجرا است.

وی افزود: مساحت کل پروژه بیست هزار مترمربع و شامل ساختمان اصلی، ساختمان خدماتی، ساختمان اسکان پزشکان، ساختمان ویژه همراهان بیمار و پارکینگ است.

وی تاکید کرد: این بیمارستان شامل پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی مطابق با استانداردهای بین المللی است و سیستمهای پیشرفته مدیریت ساختمان همچون اطفاء حریق، هشدار اولیه، سیستم ارتباطی و غیره نیز در آن به کار رفته است.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی در تلاش است تا خدمات گسترده پزشکی را به عموم شهروندان در سراسر کشور ارائه کند و در این راستا پروژه‌های درمانی بسیاری را با خدمات رایگان در دستور کار خود قرار داده است.

پیوست ها