انجام بیش از سیصد و بیست و دو عمل جراحی موفق چشم در یک ماه گذشته در مرکز چشم پزشکی حضرت زینب کبری (علیها السلام) وابسته به آستان قدس حسینی

مرکز چشم پزشکی حضرت زینب کبری (علیها السلام) وابسته به آستان قدس حسینی آمار خدمات ارائه شده به شهروندان را در یک ماه گذشته اعلام کرد.

دکتر عدی السلامی مسئول این مرکز در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: بیش از هزار و سیصد و نود نفر در یک ماه گذشته در این مرکز تحت درمان قرار گرفته اند.

وی افزود این مرکز بیش هزار و سیصد و نود معاینه چشم و سیصد و بیست و دو عمل جراحی چشم در یک ماه گذشته انجام داده است.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی کمپینهای مختلفی را جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان یا با هزینه کم برای همه اقشار مردم عراق راه اندازی می کند.

پیوست ها