مساعدت بیش از چهارصد میلیون دیناری برای ارائه خدمات پزشکی و مساعدتهای انسان دوستانه به بیش از سیصد نفر توسط آستان قدس حسینی در یک ماه گذشته

آستان قدس حسینی از مساعدت به بیش از سیصد مورد از درخواستهای کمک هزینه های پزشکی و کمکهای بشردوستانه از استانهای مختلف عراق با هزینه ای بالغ بر چهارصد میلیون دینار در ماه گذشته خبر داد. 

احمدرضا الخفاجی، هماهنگ کننده امور بشردوستانه در آستان قدس حسینی در مصاحبه با سایت رسمی آستان اظهار داشت: با دستور مستقیم نماینده مرجعیت و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، حرم مطهر بیش از سیصد مورد خدمات پزشکی و کمکهای بشردوستانه ارائه کرده است. وی با بیان اینکه این خدمات با هزینه ای بیش از چهارصد میلیون دینار عراقی توسط حرم مطهر ارائه شده است، خاطرنشان کرد: اکثر مراکز درمانی وابسته به حرم مطهر حسینی در ارائه این خدمات شرکت داشتند.»

وی افزود: تعداد زیادی از این مساعدتهای بشردوستانه توسط نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، با مراجعه حضوری شهروندان هنگام برپایی نماز جماعت در صحن مطهر حسینی و یا از طریق شبکه های اجتماعی پذیرفته شده است.

گفتنی است صدها نفر از شهروندان شهرهای مختلف عراق هنگام برپایی نماز جماعت برای ملاقات با نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، و اخذ موافقت جهت تسهیل و تخفیف در هزینه های درمان در مراکز پزشکی وابسته، به حرم مطهر حسینی مراجعت می نمایند.

پیوست ها