بازدید هیأتی از بخش نظارت بر امور خانواده های شهداء و جانبازان حرم مطهر حسینی از خانواده-های شهدای استان نینوا

با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، مبنی بر رسیدگی و توجه به نیازهای خانواده های شهداء و رسیدگی ویژه به فرزندان شهداء و پیگیری اوضاع درمانی، معیشتی و آموزشی آنها هیأتی از آستان قدس حسینی به استان نینوا اعزام شد. 

حیدر الخطیب نماینده حرم مطهر در گفتگو با سایت رسمی عنوان داشت: هیأتی از بخش نظارت بر امور خانواده های شهداء و جانبازان حرم مطهر با همکاری مسئول مرکز فرهنگی صادق الامین، شیخ خلیل العلیاوی، از خانواده های شهدای استان نینوا بازدید کردند.

وی با بیان اینکه این اولین بازدید از خانواده های شهداء در استان نینوا نیست و پیش از این نیز بازدیدهای زیادی انجام شده است، اضافه کرد: این بازدید شامل برنامه های متعددی از جمله دیدار با خانواده های شهدای تلعفر و اطلاع از وضعیت معیشت آنها و همچنین دیدار با خانواده های شهدای شهر موصل می باشد.

وی افزود: هدف اصلی از این دیدار، آگاهی خانواده‌های شهداء از توجه و عنایت پدرانه مرجعیت عالی نسبت به آنها از طریق این بازدید و سایر دیدارها و تأمین نیازهای خانواده‌ها است.

شایان ذکر است حرم مطهر حسینی به منظور پیگیری امور خانواده های شهداء و جانبازان و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی به این قشر، بخش نظارت بر خانواده های شهداء و جانبازان را ایجاد کرده است.

پیوست ها