ادامه روند احداث مرکز تخصصی درمان فلج مغزی در استان بابل با هدف خدمت رسانی به شهروندان محترم

 

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه روند احداث مرکز تخصصی درمان فلج مغزی در استان بابل خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول واحد پروژه ها در بخش مذکور اظهار داشت: پروژه احداث مرکز تخصصی درمان فلج مغزی یکی از مهمترین پروژه های آستان در استان بابل است که طبق معیارهای جهانی و با هدف خدمت رسانی به شهروندان در حال ساخت است.

طبق اظهارات مهندس ناظر این پروژه، این مرکز تخصصی در چهار طبقه با زیربنای سه هزار متر مربع ساخته خواهد شد.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، پروژه های خدمت رسانی بسیاری را اجرا نموده است که از مهمترین آنها می توان به پروژه های درمانی بسیاری از شهرهای عراق با هدف خدمت رسانی رایگان اشاره کرد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی