ادامه روند ساخت مجموعه آموزشی ویژه ایتام در استان ذی قار به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت مدارس ویژه ایتام در استان ذی قار خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی، مسئول واحد پروژه های مناطق جنوب در بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی شیخ عبدالمهدی کربلایی کار بر روی این پروژه ادامه دارد.

مهندس صفوان احمد الصافی افزود: این پروژه در مساحتی بالغ بر سی هزار متر مربع است که شامل سه مدرسه چهار طبقه، هر طبقه دارای هشت کلاس با ظرفیت حداکثر چهل و دو دانش آموز ویژه پسران می باشد و همچنین در این مدرسه آزمایشگاه و دفاتر اداری و خدماتی، سالن همایش، سرویسهای بهداشتی برای دانش آموزان و اتاق استراحت برای کادر اداری و آموزشی در نظر گرفته شده است.

وی افزود بخش دیگر این پروژه شامل سه مدرسه چهار طبقه که هر طبقه شامل شش کلاس درس با ظرفیت حداکثر چهل و دو دانش آموز ویژه دختران می باشد و همچنین در این مدرسه آزمایشگاه و دفاتر اداری و خدماتی، سالن همایش، سرویسهای بهداشتی برای دانش آموزان و اتاق استراحت برای کادر اداری و آموزشی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه شامل مرکز بهداشت، اورژانس و مسجد نیز هست و همچنین به جدیدترین سیستمهای صوتی، نمایشگرهای ال سی دی و سیستمهای هشدار اطفای حریق نیز مجهز می باشد.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی خدماتی مانند وسائل ایاب و ذهاب، هزینه های تحصیلی از جمله نوشت افزار، تغذیه و خدمات بهداشتی و درمانی را به این دانش آموزان ارائه می دهد همچنین اردوهای خارج از استان برای این قشر محروم از والدین در نظر می گیرد.

پیوست ها