بازدید دانشجویان و اساتید دانشگاه های عراقی از مركز نسخ خطی آستان قدس حسینی

دانشجویان دانشکده آثار باستانی، رشته نسخ خطی و اسناد تاریخی دانشگاه کوفه از مرکز تخصصی نسخ خطی امام حسین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی بازدید نمودند و با فعالیتهای آن از نزدیک آشنا شدند.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول مرکز نسخ خطی در این خصوص اظهار داشت: این مرکز از دانشجویان و حوزویانی که به احیای میراث خطی اهتمام ورزیده اند، حمایت می کند. علاوه بر اینکه در این مرکز تعداد نسخه های خطی قابل توجهی نگهداری می شود، این مرکز دوره های آموزشی متفاوتی نیز برای به ویژه کتابداران برگزار می نماید.

مناف التمیمی افزود: استقبال از دانشجویان رشته نسخ خطی و اسناد تاریخی با هدف آگاهی آنان از مراحل مرمت نسخ خطی، انواع کاغذ، انواع جوهر و انواع آزمایشگاههای موجود در این مرکز و نحوه از بین بردن آفتها صورت می گیرد.

وی در خاتمه افزود: تحقیق و ترجمه و چاپ نسخ خطی یکی از برنامه های این مرکز می باشد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی