سه میلیارد دینار عراقی هزینه درمان رایگان بیماران سرطانی در بیمارستان تخصصی سرطان آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از مقدار مبالغ هزینه شده جهت درمان بیماران سرطانی در بیمارستان تخصصی سرطان در استان کربلا خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی، مسئول بخش بهداشت و آموزش آستان قدس حسینی در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: با حمایت و رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی و همزمان با افتتاح بیمارستان تخصصی بیماریهای سرطانی، در ماه اول بیش از سه میلیارد دینار عراقی جهت درمان بیماران سرطانی هزینه نمودیم.

دکتر ستار ساعدی افزود: تمامی بیماران سرطانی که به این بیمارستان مراجعه نموده اند، به صورت کاملا رایگان تحت درمان قرار گرفتند. 

لازم به ذکر است که پیشتر آستان قدس حسینی از افتتاح یکی از بزرگترین بیمارستانهای تخصصی ویژه بیماران سرطانی مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای پزشکی خبر داده بود.

پیوست ها

ترجمه : احمد علی حسن التتنجی