چاپ و انتشار کتب خطی نادر نوشته سید عبدالرزاق المقرم؛ نویسنده مقتل حضرت امام حسین علیه السلام به همت آستان قدس حسینی

مرکز احیای میراث فرهنگی و دینی وابسته به آستان قدس حسینی به ده کتاب خطی نادر و مهم نوشته سید عبدالرزاق المقرم؛ نویسنده مقتل حضرت امام حسین (علیه السّلام) دست یافت. 

احسان خضیر عباس مسئول مرکز احیای میراث فرهنگی و دینی در این خصوص اظهار داشت: پس از جمع آوری و تحقیق و چاپ نسخ خطی سید عبدالرزاق المقرم به همت آستان قدس حسینی که بر مبنای سی و هفت نسخه خطی بود به ده نسخه خطی دیگر دست یافتیم. 

وی افزود: چند روزپس از دیدار با خانواده سید عبدالرزاق (رحمه الله) ده نسخه که با خط ایشان نگاشته شده بود به ما اهدا شد که یکی از آن کتابها، کتاب عاشورا در اسلام می باشد. ان شاء الله این نسخ خطی پس از تحقیق و تصویرنگاری چاپ و منتشر خواهند شد. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی همایشی علمی ای را با نام سید عبدالرزاق المقرم در سالگرد پنجاهمین سال رحلت ایشان برگزار کرده بود که در این همایش به تألیفات ایشان پرداخته شد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی