هزار و پانصد موکب حسینی آماده بزرگداشت دهه اول محرم در کربلای معلّی

همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، بخش شعائر، موکبها و هیئتهای حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی از صدور مجوز برای فعالیت هزار و پانصد موکب حسینی و خدمت رسانی در دهه اول محرم الحرام در کربلای معلّی خبر داد.  حاج ریاض نعمة السلمان رئیس این بخش در گفتگو با وبسایت رسمی آستان قدس اظهار داشت: «همزمان با فرا رسیدن ماه محرم الحرام، بخش ما زودتر از سالهای گذشته، مجوز و دستورالعملهای لازم را برای موکبهای حسینی صادر نمود. از جمله بندهای این دستورالعمل می‌توان به جنبه بهداشت و سلامت و مسائل امنیتی و خدماتی اشاره نمود زیرا شرایط کنونی و به ویژه شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، یک سال استثنایی را متفاوت از سالهای گذشته برای ما رقم زده است.» وی توضیح داد: «نام هزار و پانصد موکب حسینی برای بزرگداشت دهه اول محرم در بخش ما به ثبت رسیده است که مطابق با ضوابط اداری آستان قدس حسینی و عباسی و با رعایت شیوه ‌نامه‌های بهداشتی که مورد تاکید مرجعیت عالی نیز هست، ارائه خدمت و اقامه عزا خواهند نمود و تعهدات لازم نیز از آنان اخذ شده است.»

پیوست ها