برگزاری دوره تخصصی نوحه خوانی و مدیحه خوانی در بخش رسانه آستان قدس عباسی

  انجمن پیشاهنگی الکفیل وابسته به واحد کودکان و نوجوانان در بخش رسانه آستان قدس عباسی دوره تخصصی مدیحه خوانی و نوحه خوانی را برای گروهی از استعدادهای جوان انجمن با آزمون ورودی برگزار کرد.   علی عبد زيد، مسئول این انجمن به شبکه الکفیل گفت: این دوره یکی از دوره های تخصصی انجمن برای استعدادیابی کادر خود می باشد. این دوره با هدف به کارگیری صدا، نفس و مقام در حین خواندن مدیحه یا نوحه و تمرکز بر بهبود اصولی آنها برگزار می شود. وی ادامه داد: این انجمن، برنامه ویژه‌ای را برای این دوره در نظر گرفته است که هشت هفته ادامه خواهد داشت و شامل دروسی در زمینه احکام تلاوت و نطق صحیح مخارج حروف می باشد. این دوره با همکاری موسسه القران الکریم برگزار می شود و دروسی را در زمینه لحن و روش نوحه خوانی و مدیحه خوانی آموزش می دهد. علاوه بر آن، برنامه های جنبی موثر در رشد مهارتهای صوتی و طولانی نمودن نفس قاری برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.   زيد گفت: امیدواریم در پایان این دوره گروهی از مداحان جوان را تربیت کنیم و این دوره آنها را برای شرکت در مسابقات و برنامه های انجمن در مراسم عزاداری آماده نماید.

پیوست ها