عرض تسلیت هیات دو آستان قدس حسینی و عباسی به خانواده‌های شهدای انفجار میدان الطیران

هیاتی از دو آستان قدس حسینی و عباسی ضمن عرض تسلیت به خانواده های شهدای حادثه تروریستی روز پنجشنبه در میدان الطیران بغداد با آنها ابراز همدردی نمود. هیاتی از دو آستان قدس حسینی و عباسی متشکل از برخی مسئولان و پرسنل آنها پیام تسلیت مرجعیت عالی دینی، متولیان شرعی و خادمان دو آستان را به خانواده های شهدای این حادثه تروریستی منتقل نمودند. شيخ عادل الوكيل، نماینده آستان قدس عباسی و معاون رئیس بخش امور دینی آن در گفتگو با شبکه الکفیل گفت: بنا به دستور متولیان شرعی دو آستان قدس حسینی و عباسی در مجالس عزاداری خانواده های شهدایی حضور یافتیم که به دست جنایتکاران تروریست به شهادت رسیدند و به جمع شهدای بغداد و دیگر استانهای عراق ملحق شدند. خانواده‌های شهدا نیز به نوبه خود این اقدام ستودند و از افرادی که برای ابراز همدردی با آنها حضور یافتند قدردانی نمودند. شایان ذکر است، دفتر مرجعیت عالی دینی با صدور بیانیه ای در محکومیت انفجار بغداد ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدا و دعا برای شفای عاجل زخمیان، نیروهای امنیتی را به گسترش تلاش های خود جهت محافظت از امنیت کشور و ناکام گذاشتن توطئه دشمنان علیه ملت مظلوم عراق فراخواند.

پیوست ها