برگزاری جشن فارغ ‌التحصیلی هزار دانشجوی دختر از دوازده استان عراق در حرم مطهر امام حسین (علیه السلام)

آستان قدس حسینی

پیوست ها