ساخت و تجهیز مرکز درمانی شهرستان شعله به همت آستان قدس حسینی

  مسئول بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه روند احداث مرکز درمانی در شهرستان شعله وابسته به استان بغداد خبر داد. این مرکز درمانی در زمینی به مساحت دو هزار و هفتصد متر مربع و با گنجایش صد و پنجاه تخت درمانی در حال احداث است.  حسین رضا مهدی مسئول بخش پروژه های فنی و مهندسی در این باره اظهار داشت: پیشرفت این پروژه تاکنون به چهل درصد رسیده است و اين مركز درمانی شامل بخش عمل جراحی، بخش زایمان، مطبها، بخش اورژانس و سی سی یو و همچنین بخش دیالیز می باشد.  وی افزود: این پروژه با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی و نماینده مرجعیت عالی و با هدف پشتیبانی از وزارت بهداشت و افزایش تختهای درمانی در حال احداث است.  لازم به ذکر است که همزمان با انتشار ویروس کرونا، آستان قدس حسینی زائرسراهای خود را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است و بیست و سه مرکز درمانی ویژه مبتلایان به ویروس کرونا را در استانهای مختلف کشور عراق احداث نموده است.

پیوست ها