پوشش خبری پیاده روی اربعین توسط کانال ماهواره ای آستان قدس علوی

  به کوشش خادمان بخش رسانه آستان قدس علوی مراسم پیاده روی اربعین، شبانه روزی از کانال ماهواره ای آستان به صورت زنده پخش شده است. واحد اطلاع رسانی آستان قدس علوی: کانال ماهواره ای آستان قدس علوی مراسم پیاده روی اربعین حسینی را به صورت شبانه روزی و زنده پوشش داده است. حسین الحداد مسئول واحد پخش ماهواره ای وابسته به بخش رسانه و تبلیغات آستان قدس علوی در اینباره عنوان کرد: با توجه به دستورات ستاد اربعین تشکیل شده در شورای آستان قدس علوی نیروهای کانال ماهواره ای آستان خدمات رسانه ای و تبلیغاتی ویژه خود را در ایام پیاده روی اربعین از ابتدای ماه صفر آغاز کردند. وی افزود: جدول برنامه های کانال ماهواره ای آستان طی ایام اربعین شامل دو بخش پخش زنده تصاویر صحن و سرای بارگاه مطهر علوی و پخش زنده از جاده کربلا و موکب آستان قدس علوی و خدمات ارائه شده به زائران و مصاحبه با آنان می باشد. الحداد ضمن تاکید بر پخش شبانه روزی راهپیمایی اربعین در کانال آستان افزود: روند خدمات ارائه شده به زائران در تمامی موکبها و استراحتگاههای وابسته به آستان اعم از خدمات درمانی و بهداشتی و تبلیغاتی و توزیع غذای تبرکی تحت پوشش خبری کانال آستان قرار گرفته است.

پیوست ها