پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه در ورودیهای حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)

سامانه نظارتی حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)، پنجاه گیت الکترونیکی – حرارتی را که پیشرفته ترین گیتهای الکترونیکی - حرارتی خاورمیانه محسوب می شوند در ورودیهای حرم مطهر امام حسین (علیه السّلام) نصب نموده است.

با نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی و شیوع ویروس کرونا و رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی بخش حفاظت حرم مطهر به نصب پنجاه گیت بازرسی الکترونیکی - حرارتی پیشرفته اقدام نمود.

رسول فضاله مسئول واحد مراقبتهای الکترونیکی با اعلام این خبر افزود: این گیتهای بازرسی دارای دوربینهای حرارتی است که می تواند درجه حرارت بدن انسان را تشخیص دهند و موارد مشکوک را شناسایی کند. همچنین این گیتها شمارش تعداد زائران را در زمان زیارتهای میلیونی مشخص می کند.

وی ادامه داد: این گیتهای نظارتی پس از پایان مراسم اربعین و بحران کرونا به کار خود ادامه می دهند و برنامه ای برای توسعه این گیتها تدوین می شود.

مسئول این بخش گفت: این بخش پیشرفته ترین سامانه کنترل و نظارت را در خاورمیانه در اختیار دارد.

پیوست ها