پیشرفت پروژه ساخت بیمارستانی در استان موصل به همت آستان قدس حسینی

  مسئول بخش پروژه های آستان قدس حسینی از پیشرفت ساخت بیمارستانی در استان موصل خبر داد و اظهار داشت که این پروژه با هدف حمایت از وزارت بهداشت و افزایش تختهای درمانی در حال احداث است.  وی افزود: پرسنل بخش فنی و مهندسی آستان قدس حسینی مرحله بتن ریزی به اتمام رسانده اند و با تمامی توان به ساخت این بیمارستان ادامه می دهند. وی ادامه داد: این بیمارستان با گنجایش صد و هشتاد تخت درمانی، دو سالن عمل جراحی، بخش زایمان، بخش اورژانس، سی سی یو، دیالیز و فضای سبز در حال احداث است.

پیوست ها