آینه كاری گنبد داخلی حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) به همت پرسنل آستان قدس حسینی

بخش فنی آستان قدس حسینی از اتمام پروژه آینه کاری گنبد داخلی حرم مطهر حضرت سید الشهداء (علیه السلام) خبر داد.

مهندس عبدالحسن محمد در گفتگو با سایت حرم مطهر اظهار داشت: آینه کاری گنبد داخلی حرم مطهر و تمامی بخشهای آستان به پایان رسیده است.

آینه به کار برده شده از بهترین نوع از آینه است که با شرایط آب و هوایی مختلف سازگاری دارد و تاکنوندو هزار و پانصد مترمربع آینه کاری شده است.

وی افزود: آینه کاری گنبد داخلی حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السلام) توسط پرسنل عراقی که دارای مهارت فوق العاده ای در آینه کاری و طراحی هستند انجام پذیرفته است.

پیوست ها