فتوای حضرت آیت‌الله سیستانی درباره نحوه تدفین متوفیان کرونا

استفتای مرجعیت عالی در خصوص وجوب تکفین متوفیان مبتلا شده به ویروس کرونا از دفتر معظم له صادر گردید و در این استفتا از مقامات ذی ربط خواسته شده که در دفن متوفیان در قبرستانهای عمومی تسهیل گردد.

پیوست ها